Kaplička v Kuří

Osud stavebních památek této vesničky neleží na srdci jenom Vám, ale i nám, kdo jsme přišli již před lety a pokusili se zachránit, co se ještě zachránit dalo. Původní selská stavení byla sice přebudovana na rekreační objekty, ale díky této privátní iniciativě bylo zachráněno mnohé, co by se jinak změnilo v ruiny. Také kapličku mohl po dlouhých letech, co nebyla opravována, potkat osud ruiny. Díky Bohu, dnes již nemáme nic, vyjma nedostatků finančních prostředků, zabránit tomu, aby byla tato historická stavba zachráněna. Jsme přesvědčeni, že nejkratší cestu k cíli najde soukromá iniciativa. Proto jsme se rozhodli založit nadaci, abychom soustsedili dostatek finančních prostředků pro záchranné práce. Pokud Vám záleží na tom, abyste podpořili naše úmysly, máte možnost předat nadaci svůj příspěvek. Tyto finanční prostředky mohou od Vás převzít pánové Rudolf Henzel,  Přemysl Horák a MUDr. Pavel Fencl, CSc. Protože nadace byla oficiálně povolena, může sloužit doklad o převzetí nadačního příspěvku jako doklad pro odčitatelnou položku při výpočtu základu daně.

Děkujeme Vám, že jsme mezi Vámi našli spolupracovníky plné pochopení. Vaše finanční prostředky a naše aktivita budou tak silné, že naše společné úsilí musí vést k úspěchu. Správní rada Nadačního fondu Hermannschlag  - Rudolf Henzel,  Přemysl Horák a  MUDr. Pavel Fencl, CSc.

Nadace Stiftung Hermannschlag - UniCredit Bank

Číslo účtu: 31177-300/2700

 

 

 Kontakt

Nadační fond Hermannschlag

Oblíbené odkazy

TOPlist